• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad vinner upphandling om Carlslundskolan i Umeå

Vi har tecknat avtal med Umeå kommun om att bygga en ny högstadieskola på området Carlslund. Skolan dimensioneras för sex parallellklasser i årskurserna 7–9 och kommer även att innehålla grundsärskola för högstadiet. I uppdraget ingår också en idrottsanläggning med läktare för cirka 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Ordervärdet uppgår till 274 mkr.

– Carlslundskolan är ett jättefint projekt som vi ser fram emot att få bygga. Skolan är väl genomtänkt från Umeå kommuns sida och vi kommer att bidra med vår långa erfarenhet av att bygga samhällsfastigheter åt offentliga beställare. Bygglovet är klart och vi startar arbetet redan i mitten av mars, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.

Skolan ska vara klar sommaren 2024 för att kunna ta emot elever från och med höstterminen samma år.