• Investor Relations
  • Karriär

Rekab genomför om- och tillbyggnad av Örjansskolan i Skellefteå

Rekab Entreprenad har efter genomförd Fas 1 i samverkan tecknat entreprenadavtal med Skellefteå kommun om en anpassning av Örjansskolan i Skelleftehamn till framtida behov. Uppdraget omfattar en ombyggnad av 4 000 kvm samt en tillbyggnad med ungefär motsvarande yta med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Ordervärdet uppgår till 179 mkr, en ökning med cirka 30 mkr mot den ursprungliga budgeten.

– Under Fas 1 har omfattningen av renoveringen blivit större än ursprungligen planerat, då Skellefteå kommun önskar att de befintliga lokalerna ska få likvärdig standard som den nybyggda delen. Samtidigt har vi genom optimeringar i nyproduktionen kunnat identifiera kostnadsbesparingar som delvis kompenserar för de ökade renoveringskostnaderna. Vi ser nu fram emot en fortsättning på det goda samarbete vi etablerat med Skellefteå kommun under Fas 1, samt att få leverera en fin skola om cirka två år, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad AB.

Byggproduktion startar omgående och skolan ska vara färdig i god tid innan höstterminen 2026.