• Investor Relations
  • Karriär

Två nya avtal för Rekab Entreprenad – sporthall och skola i Skellefteå

Vi har vunnit två upphandlingar med Skellefteå kommun som beställare. I direkt anslutning till Sunnanåskolan ska vi bygga en ny sportanläggning som innehåller tre separata hallar, varav en är en fullstor idrottshall och en är specialanpassad för gymnastik med ansatsbanor och hoppgropar. Totala ytan är 2 800 kvm inklusive entréhall och omklädningsrum. Ordervärdet uppgår till 86 mkr och sportanläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. I början av 2026 ska den vara klar att tas i bruk.

Därutöver har ett samverkansavtal Fas 1 kring planering och projektering tecknats för att anpassa Örjansskolan i Skelleftehamn till framtida behov. Projektet omfattar en ombyggnad av 4 000 kvm samt en tillbyggnad med ungefär motsvarande yta, och skolan ska vara färdig i god tid innan höstterminen 2026. Ambitionen är att använda en del återbrukat material i skolan, bland annat fönster. Uppskattad budget för projektet är cirka 150 mkr, och ordervärdet kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång när Fas 1 avslutats och entreprenadavtal har tecknats.

– Vi har fått en mycket bra start på 2024, och det känns extra positivt att vi är konkurrenskraftiga i utmanande tider som dessa. Nu ser vi fram emot ett gott samarbete med Skellefteå kommun under lång tid framöver, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad AB.