• Investor Relations
  • Karriär

Wästbygg Gruppen offentliggör idag sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på group.wastbygg.se.

Idag publicerar Wästbygg Gruppen AB (publ), där vi på Rekab ingår, sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Trots ett utmanande år, för såväl byggbranschen som helhet som för Wästbygg Gruppen, redovisar koncernen sin största orderingång någonsin under 2023. Positivt är också att det gröna ramverket fyller sin funktion som styrmedel mot hållbara affärer då hela 85 procent av koncernens orderstock kan definieras som grön.

Under föregående år har klimatutsläppen minskat inom de områden som Wästbygg Gruppen mäter för att uppnå hållbarhetsmålet om att verksamheten ska vara fossilfri till 2030. För att ytterligare anpassa sig till branschens målsättningar samt Sveriges nationella klimatmål, är dock ett nytt klimatmål formulerat för koncernen som du kan läsa om i Års- och hållbarhetsredovisningen.