• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad genomför en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Efter genomförd Fas 1 i samverkan, det vill säga projektering och planering, har Rekab Entreprenad nu tecknat entreprenadavtal om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.

Totala ytan omfattar 10 000 kvm och byggnaden är projekterad enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart sker omgående och överlämning till beställaren, Region Västernorrland, planeras till sommaren 2025.

Fas 1-avtalet tecknades under fjärde kvartalet 2021. Bedömt ordervärde uppgick då till 320 mkr och den summan ingår sedan dess i Wästbygg Gruppens orderstock. När projekteringen nu är slutförd har ordervärdet ökat till 405 mkr, och mellanskillnaden på 85 mkr kommer att räknas in i orderingången för tredje kvartalet i år.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB
Tel 090-15 66 03, e-post anton.johansson@rekab.se

rekab.se
wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.