• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad har tecknat Fas 2-avtal om Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus samt Själevads hälsocentral

Efter genomförd Fas 1 i samverkan, det vill säga projektering och planering, har Rekab Entreprenad nu tecknat avtal om fortsatta byggentreprenader för Operationscentrum i Örnsköldsvik och Själevads hälsocentral.

2021 tecknade Rekab Entreprenad ett samverkansavtal med Region Västernorrland om en om- och tillbyggnad av Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Projektet omfattar totalt 4 300 kvm med bland annat sex nya operationssalar och sommaren 2025 ska de nya lokalerna vara färdiga.

Region Västernorrland är även beställare av den nya hälsocentral som ska byggas i Själevad strax utanför Örnsköldsvik och där samverkansavtal tecknades i februari i år. Hälsocentralen uppförs i trä och utifrån kraven i Miljöbyggnad Silver. Produktionstiden beräknas till två år.

Bedömt ordervärde för de båda projekten uppgick vid tecknandet av respektive Fas 1-avtal till sammanlagt 180 mkr och den summan ingår sedan dess i Wästbygg Gruppens orderstock. Efter genomförda Fas 1-projekteringar har en del justeringar gjorts. Dessa har ökat ordervärdet för de två projekten och ger en orderingång under tredje kvartalet i år på totalt 64 mkr.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB
Tel 090-15 66 03, e-post anton.johansson@rekab.se

rekab.se
wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.