• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad löser ut NNJ Fastigheter ur gemensamt ägda utvecklingsprojekt i Umeå

Rekab Entreprenad AB, som numera ingår i Wästbygg Gruppen, förvärvade tillsammans med NNJ Fastigheter under 2017 mark i stadsdelen Grisbacka i Umeå, i syfte att uppföra totalt cirka 280 lägenheter fördelade på två utvecklingsprojekt, Almen och Syrenen.

Rekab har den 15 december förvärvat NNJ Fastigheters andelar i projekten och köpeskillingen uppgår till 35 mkr.

– Vi har en uttalad ambition att satsa mer på projektutveckling och det här förvärvet är ytterligare ett steg i den riktningen. Umeå växer och behöver fler lägenheter. Med Almen och Syrenen kommer vi att kunna bidra med två attraktiva bostadskvarter i ett mycket bra läge, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.

De nya detaljplanerna för de båda bostadskvarteren är i nuläget överklagade.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB
Tel 090-15 66 03, e-post anton.johansson@rekab.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.