• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad vinner upphandling om nybyggnation av förskola i Boliden

Efter en offentlig upphandling har Skellefteå kommun tilldelat Rekab Entreprenad uppdraget att bygga en ny förskola i Boliden. Förskolan ska innehålla sex avdelningar och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet kommer att genomföras i samverkan med beställaren och inleds med ett Fas 1-avtal om gemensam planering och projektering. Under förutsättning att projektets ekonomiska mål kan nås planeras för byggstart under våren 2023. Därefter följer en produktionstid på cirka fjorton månader. Bedömt ordervärde för projektet är 45 mkr och summan ingår i Wästbygg Gruppens orderingång för tredje kvartalet.

– Vi tackar Skellefteå kommun för förtroendet att få bygga ytterligare en förskola åt dem, utöver de två som vi helt nyligen har färdigställt, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB
Tel 090-15 66 03, e-post anton.johansson@rekab.se

rekab.se
wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.