• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till projekt

Rosenbacken

Rosenbacken är ett vård- och omsorgsboende, byggt i Själevad strax utanför Örnsköldsvik. Här finns 90 lägenheter på vardera cirka 30 kvm. Projektet är genomfört i samverkan mellan Rekab och beställaren Örnsköldsviks kommun.

Byggnadens tre flyglar bildar varsin boendeenhet där det finns gemensamma ytor för måltider och samvaro. På alla våningsplan finns även balkong eller uteplats. Entréplanet innehåller träffpunktsverksamhet, café och annan service. Gården är utformad med gångstråk, planteringar, boulebana och uteplatser.

Rosenbacken är ett energisnålt passivhus med 400 kvm solceller på taket. Alldeles intill Rosenbacken rinner Moälven och bidrar till en fin utomhusmiljö. Varma sommardagar kan lägenheterna svalkas via naturkyla.