• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till projekt

Hudiksvalls sjukhus

2020 påbörjade Rekab Entreprenad en omfattande ombyggnad av delar av Hudiksvalls sjukhus. Projektet genomförs i samverkan med beställaren Region Gävleborg. Arbetet utförs etappvis och när allt är avslutat under 2024 kommer såväl öron-, näs- och halsavdelningen som akutmottagningen ha fått helt ombyggda och nyrenoverade lokaler. Även sjukhusets operationssalar byggs om och man bygger också ett nytt ambulansintag. Arbetet utförs samtidigt som sjukhusverksamheten pågår i direkt anslutning till arbetsytorna, vilket ställer stora krav på dialog och samordning.