• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till projekt

Operationscentrum Sundsvall

2015 påbörjade Rekab Entreprenad en omfattande om- och tillbyggnad av operationssalarna vid Sundsvalls sjukhus. Genom en utbyggnad på 5 000 kvm och en ombyggnad av 8 100 kvm befintlig yta har sjukhuset fått 14 operationssalar, helt anpassade efter dagens krav på yta och utrustning, samt utrymmen för förberedelse inför operation och uppvak. I uppdraget ingick också en ny sterilsal samt en ombyggnad av godsmottagningen. Den nya godsmottagningen har skapat förutsättningar för effektivare hantering av material, hjälpmedel, tvätt och post. Och allt annat som krävs för att ett sjukhus ska fungera.

Projektet har genomförts i samverkan med beställaren och arbetet har pågått i direkt anslutning till sjukhusets pågående verksamhet.