• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till projekt

Sundsvalls resecentrum

När Sundsvalls Centralstation skulle förvandlas till ett toppmodernt resecentrum var det Rekab Entreprenad som fick uppdraget att bygga den nya bussterminalen. Här länkas nu buss- och tågtrafiken samman på ett sätt som är både bekvämt och tryggt för resenärerna. Projektet omfattade även en ombyggnad av den befintliga kulturminnesmärkta stationsbyggnaden, samt en ny gång- och cykelväg fram till resecentret.

Sundsvalls Centralstation blev funktionellt, väderskyddat och tillgänglighetsanpassat när bussarna kör ända fram till terminalen. Ljusa träslag ger en välkomnande känsla. Besökaren möts av öppna, ljusa ytor i det nya, moderna resecentrat.