• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till projekt

Kv Barken, Sandåkern

När den nya stadsdelen Sandåkern i Umeå planerades fanns ett uttalat mål från Umeå kommuns sida om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Här har Rekab Entreprenad utvecklat och uppfört Kv Barken med 95 bostadsrättslägenheter fördelade på två moderna bostadshus som omsluter en stor, grön innergård med ytor för såväl umgänge som lek. Ytterligare en samlingsplats i Kv Barken är den gemensamma spa- och relaxavdelningen med bastu och bubbelpool.

Husens placering gör att maximalt med solljus släpps in. Vid utformningen har hållbara materialval gjorts för en trygg och sund inomhusmiljö. Energieffektiva fönster, extra isolering i väggarna och system för värme-återvinning minskar de boendes energikostnad.