• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till projekt

Älvsbyns badhus

I Älvsbyn har vi färdigställt ett nytt sportcenter som är avsett för samhällets bruk. Det tidigare badhuset var i stort behov av omfattande renovering, och beställaren önskade även att inkludera en fullstor modern sporthall, ett nytt gym och en rehabiliteringsbassäng. Med dessa krav som utgångspunkt har vi skapat en central kärna som fungerar som huvudentré. Genom denna design har vi möjliggjort en enkel överblick och tillgänglighet till samtliga lokaler. På så vis har vi etablerat en plats som främjar möten inom idrotten och främjar hälsa i Norrlands pärla Älvsbyn.