Våra projekt

Rekab bygger ett starkare Norrland. Idag är Rekab ett av de ledande byggföretagen i norra Sverige. Koncernen bygger och utvecklar samhällsviktiga byggnader som skolor och sjukhus, men även bostäder och kommersiella byggnader.

Affärs- & kontorslokaler

Visa projekten

Äldreboenden/Särskilt boende

Visa projekten

Badhus

Visa projekten

Bostäder

Visa projekten

Industrifastigheter

Visa projekten

Mark & anläggningar

Visa projekten

Övriga offentliga lokaler

Visa projekten

Sjukhus

Visa projekten

Skolor & förskolor

Visa projekten