• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nya koncernbolag som verkar under olika varumärken har tillkommit, exempelvis Rekab som förvärvades av Wästbygg Gruppen i slutet av föregående år. För att visa att man idag är en koncern bestående av specialiserade bolag med starka varumärken, byter Wästbygg Gruppen utseende från och med den 28 mars.

I koncernen ingår idag Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB. För att skapa en ökad tillhörighet till koncernen för de olika koncernbolagen, samtidigt som de individuella bolagsnamnen och varumärkena behålls, kommer de att ha logotyper med ett likartat utseende och ett påhäng – Wästbygg Group.

För Rekab Entreprenad innebär detta att man får en ny logotyp i vilken numer endast Rekab skrivs ut. Bolagsnamnet är dock fortsatt Rekab Entreprenad AB.

– Nu byter vi logotyp och grafisk profil, men det vi står för som bolag och vårt erbjudande är densamma. Vi kommer fortsätta att bygga och utveckla samhällsviktiga byggnader som skolor och sjukhus samt bostäder och kommersiella byggnader och vara en flexibel och trygg partner för våra kunder, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.

Bytet till den nya grafiska profilen kommer att ske gradvis under året.