• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad tecknar samverkansavtal med Mitthem om ombyggnad av vårdboenden till bostäder i Sundsvall

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samverkansavtal med kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall.

Projektet omfattar en ombyggnad av tre vårdboenden till cirka 55 lägenheter. Under en första fas i projektet ska parterna gemensamt ta fram en detaljerad kalkyl för entreprenaden. Det bedömda ordervärdet uppgår till cirka 100 mkr och beloppet inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång för första kvartalet 2022.

– Vi tackar Mitthem för uppdraget. Med våra gemensamma kompetenser ska vi nu skapa bästa möjliga förutsättningar för ombyggnaderna liksom för att tillföra ytterligare hyresrätter i Sundsvall, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.

…………………….

För ytterligare information, kontakta:
Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB
Tel 090-15 66 03, e-post anton.johansson@rekab.se

www.wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.