• Investor Relations
  • Karriär

Rekab får ytterligare uppdrag på Örnsköldsviks sjukhus

Vi har tecknat ett samverkansavtal Fas 1 med Region Västernorrland. Projektet omfattar en ombyggnad av administrativa lokaler till nya utrymmen för sjukhusets dialys- och dagvårdsverksamhet, cirka 2 200 kvm. Under Fas 1 kommer vi i nära samarbete med beställaren att planera och projektera för att nå sjukhusets budget för ombyggnaden. Planen, om detta uppnås, är att byggstarta under oktober i år, för att sedan överlämna de nya lokalerna till regionen i början av 2026. Uppskattat ordervärde är cirka 30 mkr och det inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång så snart Fas 2-avtal tecknats.

– Rekab har sedan 2022 ett pågående uppdrag om en stor ombyggnad av Operationscentrum på Örnsköldsviks sjukhus. Det känns mycket positivt att vi nu kan utveckla vårt samarbete med Region Västernorrland kring ytterligare en viktig avdelning på sjukhuset och vi ser fram emot det kommande Fas 1-samarbetet, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.