• Investor Relations
  • Karriär

Rekab genomför om- och tillbyggnad av bilhall i Skellefteå

Vi har tecknat entreprenadavtal med Persson Invest Fastigheter. Uppdraget omfattar en ombyggnad av en befintlig bilhall i Skellefteå samt en tillbyggnad som bland annat ska innehålla ny skadeverkstad, totalt 4 100 kvm. Ordervärdet uppgår till ca 60 mkr. Arbetena inleds omgående och januari 2024 ska anläggningen vara klar.

För ytterligare information, kontakta:
Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB
Tel 090-15 66 03, e-post anton.johansson@rekab.se