• Investor Relations
  • Karriär

Rekab tecknar avtal om återuppbyggnad av brandstationer och ombyggnad av äldreboende

Rekab Entreprenad har tecknat avtal med Umeå kommun om återuppbyggnad av två brandstationer som delvis skadats under vintern, en av höga snölaster på taket och en av brand. Projektet genomförs i samverkan, där parterna i Fas 1 ska planera och projektera återuppbyggnaden tillsammans. Bedömt entreprenadvärde uppgår till 75 mkr, som kommer att inkluderas i bolagets orderingång när entreprenadavtal tecknas för Fas 2.

Nyligen vann Rekab även en upphandling för ombyggnad av Kristinelunds äldreboende i Sundsvall. Detta genomförs som en totalentreprenad med ett ordervärde på 28 mkr. Beställare är Slättö.

Båda projekten kommer att inledas direkt efter semestern.

– Vi tackar båda beställarna för uppdragen och ser mycket positivt på att vi fortsätter att ha en stark position som byggare av samhällsfastigheter, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad AB.