• Investor Relations
  • Karriär

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på wastbygg.se.

Idag publicerar Wästbygg Gruppen, där vi på Rekab ingår, sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Med oss in i 2023 har vi en stabil orderstock och en stark kassa, liksom en positiv utveckling i enlighet med de mål som är uppsatta i vårt gröna ramverk.


Länk till PM