Vi är Rekab.

Vi behövs.

Vi är händerna som bygger Norrland. Vi bygger skolorna där barnen lär sig för livet, hemmen där vi lever, kontoren där framgång föds och sjukhus där vårdpersonalen räddar liv.

Läs mer om oss

Vi är Rekab.

Vi bygger kontor.

Rekab bygger ett starkare Norrland. Vi bygger och utvecklar samhällsviktiga byggnader som skolor och sjukhus, men även bostäder och kontor.

Se våra projekt

Vi är Rekab.

Vi bygger badhus.

Rekab bygger ett starkare Norrland. Vi bygger och utvecklar samhällsviktiga byggnader som badhus, skolor och sjukhus.

Läs mer om oss

Nyheter
från Rekab.

Fler nyheter

AWL

AWL är Akademiska Hus nya nationella koncept för attraktiva och flexibla mötes- och arbetsplatser. Vi har fått förtroendet att genomföra detta ombyggnadsprojekt i universumbyggnaden på universitetsområdet i Umeå.

Läs mer.

Bullmarks skola

Projektet innehåller en ny skolbyggnad med bland annat förskoleklass, lågstadiet och skolrestaurang samt därefter renovering av befintlig byggnad och en ny idrottshall. En ny fin utemiljö med lekgård och en bättre angöring för att lämna barnen ska också skapas. Bullmark etapp 1 Bullmark etapp 2

Läs mer.