Samhällsfastigheter

Vi har haft en positiv befolkningsökning i Sverige under en lång rad år. Det innebär att det finns ett stort behov av bland annat förskolor och skolor. Eftersom befolkningen samtidigt blir allt äldre behöver vi också fler vård- och trygghetsboenden. Vi har lång erfarenhet av att bygga samhällsfastigheter. Huvuddelen av vår produktion utgörs av förskolor, skolor, vårdinrättningar och liknande. Några av våra senaste projekt som vi är stolta över är Ängsmarkens förskola i Örnsköldsvik, Hudiksvalls sjukhus, Nordstjärnans äldreboende i Umeå och Himlabadet i Sundsvall.

Vi erbjuder nu även förvaltning och ägande av samhällsfastigheter.

Läs mer om våra projekt här.

Referensprojekt

SE ALLA PROJEKT HÄR