• Investor Relations
  • Karriär

Nyheter

Rekab Entreprenad löser ut NNJ Fastigheter ur gemensamt ägda utvecklingsprojekt i Umeå

Rekab Entreprenad AB, som numera ingår i Wästbygg Gruppen, förvärvade tillsammans med NNJ Fastigheter under 2017 mark i stadsdelen Grisbacka i Umeå, i syfte att uppföra totalt cirka 280 lägenheter fördelade på två utvecklingsprojekt, Almen och Syrenen. Rekab har den 15 december förvärvat NNJ Fastigheters andelar i projekten och köpeskillingen uppgår till 35 mkr.– Vi har en uttalad ambition att satsa mer på projektutveckling och det här...

Läs mer