• Investor Relations
  • Karriär

Nyheter

Wästbygg Gruppen offentliggör idag sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på group.wastbygg.se.

Idag publicerar Wästbygg Gruppen AB (publ), där vi på Rekab ingår, sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Trots ett utmanande år, för såväl byggbranschen som helhet som för Wästbygg Gruppen, redovisar koncernen sin största orderingång någonsin under 2023. Positivt är också att det gröna ramverket fyller sin funktion som styrmedel mot hållbara affärer då hela 85 procent av koncernens orderstock kan definieras som grön. Under...

Läs mer

Två nya avtal för Rekab Entreprenad – sporthall och skola i Skellefteå

Vi har vunnit två upphandlingar med Skellefteå kommun som beställare. I direkt anslutning till Sunnanåskolan ska vi bygga en ny sportanläggning som innehåller tre separata hallar, varav en är en fullstor idrottshall och en är specialanpassad för gymnastik med ansatsbanor och hoppgropar. Totala ytan är 2 800 kvm inklusive entréhall och omklädningsrum. Ordervärdet uppgår till 86 mkr och sportanläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad...

Läs mer

Rekab Entreprenad i samverkansprojekt kring ny förskola i Vännäs

Vi har tecknat ett samverkansavtal med Vännäs Fastigheter om en ny förskola med åtta avdelningar i Vännäs. I en första fas ska vi gemensamt med Vännäs Fastigheter planera och projektera för att nå budgetmålet på 65 mkr. – Samverkansprojekt är något vi har stor erfarenhet av och det är en arbetsform som passar vår organisation väl. Vi ser mycket positivt på uppdraget att tillsammans med Vännäs Fastigheter utforma en förskola som...

Läs mer