• Investor Relations
  • Karriär

Nyheter

Nytt uppdrag i Skellefteå för Rekab, bygger nya lokaler åt Swecon

Vi har tecknat avtal med Lantmännen Byggnads AB om att bygga nya lokaler i Skellefteå åt Swecon Anläggningsmaskiner, som ägs av Lantmännen. Den nya byggnaden på totalt 2 900 kvm kommer att inrymma såväl kontor och kundmottagning som ytor för lagerhållning, service och fordonstvätt. Ordervärdet uppgår till 55 mkr. – Vi tackar för uppdraget och planerar för byggstart i slutet av september. Därefter har vi en produktionstid på ett år...

Läs mer

Rekab Entreprenad uppför produktionsanläggning i Skellefteå åt ventilationsföretaget Fumex

Vi har fått uppdraget att bygga Fumex nya produktionsanläggning i Skellefteå. Den 5 250 kvm stora byggnaden innehåller även en kontorsdel på 1 250 kvm och ordervärdet uppgår till 72 mkr. – Fumex anläggning blir den första som byggs på Skellefteås nya industriområde Hammarängen, där förberedande markarbeten nyligen har avslutats. Vi ser mycket positivt på att få vara en del av Skellefteås framtidssatsning, liksom på det kommande...

Läs mer

Bergsjös nya sporthall byggs av Rekab Entreprenad

Vi har tecknat avtal med Nordanstigs kommun om att uppföra en ny sporthall i anslutning till Bergsjö skola och ortens simhall. Sporthallen, som till stor del byggs i trä, kommer att ha en idrottsyta på 20 x 40 meter. Totalt omfattar projektet 2 230 kvm inklusive ytor för omklädning samt passage till simhallen. Ordervärdet är 42 mkr och idrottshallen ska stå klar i september 2024. – Byggandet av idrottshallen kommer att utföras parallellt med...

Läs mer

Rekab genomför om- och tillbyggnad av bilhall i Skellefteå

Vi har tecknat entreprenadavtal med Persson Invest Fastigheter. Uppdraget omfattar en ombyggnad av en befintlig bilhall i Skellefteå samt en tillbyggnad som bland annat ska innehålla ny skadeverkstad, totalt 4 100 kvm. Ordervärdet uppgår till ca 60 mkr. Arbetena inleds omgående och januari 2024 ska anläggningen vara klar. För ytterligare information, kontakta: Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB Tel 090-15 66 03,...

Läs mer