• Investor Relations
  • Karriär

Nyheter

Rekab Entreprenad bygger om Furuhedsskolan i Kalix

Rekab Entreprenad fortsätter att stärka sin position inom samhällsfastigheter i norra Sverige. Efter en offentlig upphandling har Kalix kommun tilldelat Rekab Entreprenad uppdraget att bygga om delar av gymnasieskolan Furuhedsskolan. Projektet omfattar en ombyggnad av 6 200 kvm, primärt undervisningslokaler. Ordervärdet uppgår till 62 mkr. – Vi ser fram emot ytterligare ett skolprojekt och det kommande samarbetet med Kalix kommun. Detta är en...

Läs mer

Rekab Entreprenad genomför en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Efter genomförd Fas 1 i samverkan, det vill säga projektering och planering, har Rekab Entreprenad nu tecknat entreprenadavtal om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Totala ytan omfattar 10 000 kvm och byggnaden är projekterad enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart sker omgående och överlämning till beställaren, Region Västernorrland, planeras till sommaren 2025.Fas 1-avtalet tecknades under fjärde kvartalet...

Läs mer

Rekab Entreprenad vinner upphandling om nybyggnation av förskola i Boliden

Efter en offentlig upphandling har Skellefteå kommun tilldelat Rekab Entreprenad uppdraget att bygga en ny förskola i Boliden. Förskolan ska innehålla sex avdelningar och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Projektet kommer att genomföras i samverkan med beställaren och inleds med ett Fas 1-avtal om gemensam planering och projektering. Under förutsättning att projektets ekonomiska mål kan nås planeras för byggstart under våren 2023....

Läs mer

Rekab Entreprenad har tecknat Fas 2-avtal om Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus samt Själevads hälsocentral

Efter genomförd Fas 1 i samverkan, det vill säga projektering och planering, har Rekab Entreprenad nu tecknat avtal om fortsatta byggentreprenader för Operationscentrum i Örnsköldsvik och Själevads hälsocentral. 2021 tecknade Rekab Entreprenad ett samverkansavtal med Region Västernorrland om en om- och tillbyggnad av Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Projektet omfattar totalt 4 300 kvm med bland annat sex nya operationssalar och...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger ut äldreboende åt Sundsvalls kommun

Rekab Entreprenad har tecknat avtal med Sundsvalls kommun om att bygga ut äldreboendet Solhaga med 108 nya platser. Ordervärdet uppgår till 231 mkr. Solhaga ligger strax norr om Sundsvall och den beslutade tillbyggnaden omfattar en ny huskropp i fem våningsplan med en total yta på cirka 9 700 kvm. I projektet ingår också en mindre ombyggnad av personalutrymmen och lokal för godshantering i de nuvarande lokalerna. Arbetet påbörjas omgående och...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger ut Paradisbadet i Örnsköldsvik

Under 2021 tecknade vi ett samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun om en tillbyggnad av badanläggningen Paradiset. I en första fas har vi gemensamt projekterat och säkerställt kalkylen. Denna första fas är nu avslutad och entreprenadavtal har tecknats för produktionen. Ordervärdet, som uppgår till cirka 100 mkr, inkluderades i Rekabs orderstock redan 2021 när avtalet för Fas 1 skrevs. – Vårt uppdrag omfattar en fristående byggnad på 2...

Läs mer

Rekab Entreprenad introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nya koncernbolag som verkar under olika varumärken har tillkommit, exempelvis Rekab som förvärvades av Wästbygg Gruppen i slutet av föregående år. För att visa att man idag är en koncern bestående av specialiserade bolag med starka varumärken, byter...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger träningsanläggning åt Fortfikationsverket

Rekab Entreprenad har vunnit en upphandling om att bygga en inomhusträningsanläggning med tillhörande utbildningslokal och omklädningsrum åt Fortifikationsverket. Anläggningen är på 3 900 kvm och ska uppföras på garnisonsområdet i Umeå. Ordervärdet uppgår till 131 mkr. Byggstart sker i april och anläggningen ska vara klar under senhösten 2024.– Uppdraget är ytterligare ett kvitto på vår styrka som byggentreprenör åt offentliga...

Läs mer

Rekab Entreprenad vinner upphandling om Carlslundskolan i Umeå

Vi har tecknat avtal med Umeå kommun om att bygga en ny högstadieskola på området Carlslund. Skolan dimensioneras för sex parallellklasser i årskurserna 7–9 och kommer även att innehålla grundsärskola för högstadiet. I uppdraget ingår också en idrottsanläggning med läktare för cirka 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Ordervärdet uppgår till 274 mkr. – Carlslundskolan är ett jättefint projekt som vi ser fram emot att få...

Läs mer

Rekab Entreprenad tecknar samverkansavtal med Mitthem om ombyggnad av vårdboenden till bostäder i Sundsvall

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samverkansavtal med kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall. Projektet omfattar en ombyggnad av tre vårdboenden till cirka 55 lägenheter. Under en första fas i projektet ska parterna gemensamt ta fram en detaljerad kalkyl för entreprenaden. Det bedömda ordervärdet uppgår till cirka 100 mkr och beloppet inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång för första kvartalet 2022....

Läs mer

Rekab Entreprenad har tecknat samverkansavtal om nyproduktion av Själevads hälsocentral

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samverkansavtal Fas 1 med Region Västernorrland om att uppföra en hälsocentral i Själevad strax utanför Örnsköldsvik. Det uppskattade ordervärdet på projektet är 50 mkr. Fas 1-avtalet omfattar gemensam planering och projektering. Under förutsättning att projektets ekonomiska mål kan nås, planeras det för byggstart i höst. Därefter följer en produktionstid på cirka två...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger Lab & innovationscenter åt LKAB i Luleå

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har fått bygguppdraget när LKAB samlar verksamheten i Luleå i en ny kontorsbyggnad som också ska innehålla lab och innovationscenter. Projektet omfattar en byggnad i tre plan på 5 500 kvm som ska vara klar för inflyttning i slutet av 2023. Ordervärdet uppgår till 137 mkr. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att den ska certifieras enligt...

Läs mer