Nu behöver vi fler händer som bygger Norrland!

För att möta den utveckling som Norrland står inför med stora industrietableringar och ökad efterfrågan på bostäder och samhällsfastigheter rustar vi nu upp vår organisation ytterligare. Vi är en betydande aktör inom både entreprenad och projektutveckling och söker...

Rekab Entreprenad bygger ut äldreboende åt Sundsvalls kommun

Vi har tecknat avtal med Sundsvalls kommun om att bygga ut äldreboendet Solhaga med 108 nya platser. Ordervärdet uppgår till 231 mkr. Solhaga ligger strax norr om Sundsvall och den beslutade tillbyggnaden omfattar en ny huskropp i fem våningsplan med en total yta på...

Rekab Entreprenad bygger ut Paradisbadet i Örnsköldsvik

Under 2021 tecknade vi ett samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun om en tillbyggnad av badanläggningen Paradiset. I en första fas har vi gemensamt projekterat och säkerställt kalkylen. Denna första fas är nu avslutad och entreprenadavtal har tecknats för...

Rekab Entreprenad introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nya koncernbolag som verkar under olika varumärken har tillkommit, exempelvis Rekab...

Rekab Entreprenad vinner upphandling om Carlslundskolan i Umeå

Vi har tecknat avtal med Umeå kommun om att bygga en ny högstadieskola på området Carlslund. Skolan dimensioneras för sex parallellklasser i årskurserna 7–9 och kommer även att innehålla grundsärskola för högstadiet. I uppdraget ingår också en idrottsanläggning med...

Rekab Entreprenad bygger Lab & innovationscenter åt LKAB i Luleå

Vi har fått bygguppdraget när LKAB samlar verksamheten i Luleå i en ny kontorsbyggnad som också ska innehålla lab och innovationscenter. Projektet omfattar en byggnad i tre plan på 5 500 kvm som ska vara klar för inflyttning i slutet av 2023. Ordervärdet uppgår till...

Tack till er alla på Rekab.

Vi startade uppbyggnaden av Rekab Entreprenad AB 1998 och har haft en spännande resa tillsammans med er. Vi har med hjälp av fantastisk personal byggt upp detta företag till något väldigt fint och väl fungerande. Med ålderns rätt lämnar vi nu över till er och övergår...